Voorlopige orthopedische schoenen

Voorlopige orthopedische schoenen

Voorlopige orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen voor tijdelijk gebruik geheel op maat!

Een voorlopige orthopedische schoen (VLOS), ook wel revalidatieschoen genoemd, is een tijdelijke schoen waar alle noodzakelijke orthopedische schoenvoorzieningen in zijn aangebracht. Deze schoen wordt voorgeschreven om de voet te beschermen, eventueel te ondersteunen en aanwezige wonden te ontlasten zolang de voet nog geen normaal schoen kan verdragen. U krijgt voorlopige orthopedische schoenen voorgeschreven bij bijvoorbeeld: herstel na operatief ingrijpen, huiddeffecten, ulcera of wondjes of tijdens een revalidatieperiode waarbij de vorm van de voet en/of functie nog kunnen veranderen.

Passen

Allereerst doen we een zorgvuldig voetonderzoek. Daarna maken we een blauwdruk van de stand van de voeten, waar we de belasting op kunnen aflezen. Hierna maken we een onbelaste gipsafdruk van de voet en de enkel, waarbij uw orthopedisch schoenmaker uw voet in de juiste stand zet. Zo ontstaat de perfecte afdruk.

Optioneel: extra pasafspraak

In sommige gevallen is er een extra pasafspraak nodig. Tijdens deze afspraak past u de passchoen. De doorzichtig plastic passchoen bevat het voetbed dat in uw schoenen komt. Tijdens deze afspraak kijken we of de schoen goed past en of deze de juiste steun geeft. Waar nodig worden nog aanpassingen gedaan.

Afleveren

Na ongeveer 1 á 2 weken is de schoen klaar. We controleren de pasvorm en functionaliteit van de schoen uitvoerig en horen graag of u tevreden bent. In de meeste gevallen zal uw behandelend arts u terug zien na het afleveren van de voorlopige schoen(en) om uw voeten nauwlettend in de gaten te houden.

overige informatie

Extra informatie over voorlopig orthopedische schoenen

Aan- en uittrekken

Maak bij het aan- en uittrekken van de schoenen de sluiting volledig los. Let erop dat u bij het aantrekken van de schoenen de sluiting weer stevig vastmaakt, om zo optimale steun en correctie te ervaren.

Vergoeding

Een VLOS wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor dit hulpmiddel geldt voor iedereen een eigen bijdrage Voor één VLOS betaalt u de helft van de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico dat op de basisverzekering van kracht is. Van Gils Footcare regelt uw declaratie. Voor meer informatie ga naar de pagina over vergoedingen.

Ervaart u tijdens het dragen van uw schoenen problemen, zoals drukplekken, meldt u zich dan zo snel mogelijk bij ons.

Contact opnemen