Klachtenprocedure

 

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.

Deze procedure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking.

Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen, zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

  1. Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u het ‘klachtenformulier’ in te vullen en dit naar ons toe te sturen. Het ‘klachtenformulier’ is verkrijgbaar bij een van onze medewerkers. Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.
  2. Binnen twee werkdagen na ontvangst, krijgt u bericht betreffende een voorstel voor de oplossing van uw klachten.
  3. Mocht de klacht niet oplosbaar blijken dan kan het ‘klachtenformulier’ op uw verzoek als klacht worden voorgelegd bij de Klachtencommissie van onze branche, de NVOS (Nederlandse vereniging van orthopedisch schoentechnici) .

U kunt erop vertrouwen dat de klacht zorgvuldig en onafhankelijk wordt behandeld. Dit mede doordat de door de SEMH geaccepteerde klachtencommissies voldoen aan de eisen die de SEMH aan klachtencommissies stelt.

* De SEMH heeft tot doel het kwalificeren van leveranciers in de gezondheidszorg; het bevorderen van het imago in de markt van onderhavige leveranciers en het bieden van waarborgen aan afnemers die gebruik maken van door leveranciers aangeboden diensten. Erkende leveranciers voldoen aan strenge eisen die uitmonden in kwalitatief hoogwaardige leveringen van hulpmiddelen. U kunt de SEMH schriftelijk bereiken via Postbus 526, 2400 AM Alphen aan den Rijn.