Vergoedingen

Basis verzekering

Alles over de basisverzekering


Eigen risico

Deze zorg valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u de kosten voor deze zorg eerst uit het verplicht eigen risico en vervolgens uit uw vrijwillig eigen risico. Zijn de totale kosten hoger, dan krijgt u deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor u bent verzekerd.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

Voor orthopedische schoenen en semi-orthopedische schoenen moet u een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage betalen. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor 2024 is dit voor volwassenen vastgesteld op €130,00. Voor kinderen tot 16 jaar is dit €65,00.

Een aantal aanpassingen aan confectieschoeisel worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hier is geen eigen bijdrage op van toepassing. Schoenen vallen onder het eigen risico, steunzolen niet. Deze kosten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Extra informatie

Na het 1e paar heeft u recht op een extra paar schoenen, zodat u 2 paar adequate schoenen heeft. 3 Maanden na levering van het eerste paar heeft u recht op een wisselpaar. Afhankelijk van uw verzekering mag u na 15 – 18 maanden het eerste paar vervangen indien dit paar versleten is. Mocht u hier nog vragen over hebben, informeer dan bij Van Gils Footcare of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

Alles over de aanvullende verzekering


Aanvullend pakket

Vanuit een aantal polissen wordt een gedeelte van de eigen bijdrage vergoed. Check hiervoor de website van uw zorgverzekeraar.
Steunzolen worden alleen (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering. U ontvangt van ons een factuur die u kunt indienen. Wilt u weten wat u via uw verzekeraar precies vergoed krijgt? Bekijk de voorwaarden van uw aanvullende polis op de website van uw verzekeraar.

Zorgverzekeraars

Als u op het logo klikt van de zorgverzekeraar waar u verzekert bent, gaat u naar de website van uw zorgverzekeraar met informatie voor vergoedingen over steunzolen. Voor overige vergoedingen raadpleegt u uw polisvoorwaarden.

A     B     C     D     F     H     I     M     N    O     P     S     U     V     Z